เทพื้นปูนคอนกรีต
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
เทพื้นปูนคอนกรีต พื้นที่ 222 ตรว. อยากเทประมาณ 10 เซน รวมแผ่นไวเมชราคายังไงพี่
4 เดือน