โฟม EPS กับ หน้าต่าง ประตู ผนัง
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
โฟม EPS ทำผนังแล้ว ติดหน้าต่าง ประตูบานเลื่อนได้ไหม เเข็งแรงพอไหม