กระจกทนความร้อน
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
อยากทราบว่า ลามิเนต กับเทมเปอร์อันไหนทนร้อนได้มากกว่ากัน  แต่ละตัวแต่ละความหนาทนได้กี่องศา