ฐานรองขยะ ทำจากอะไร
ฐานรองขยะ
(มีการแก้ไขจำนวน 3 ครั้ง)
image.png 1.28 MB
4 เดือน
2 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ดูจากภาพ ทำจากเหล็กกล่อง 1/2x1/2 ครับ นำมาเชื่อม และทาหรือเคลือบสีดำ เพื่อเป็นโครง
OSH CREW Team8 4 เดือน
ความคิดเห็นที่ 2
image.png 1.28 MB
OSH CREW Team8 4 เดือน