โฟมทนความร้อนได้ไหมคะ
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
ถ้าเราจะเอา eps โฟม ไปแปะผนังบ้าน (ด้านนอกต้วอาคาร) จะสามารถกันความร้อนได้ไหมคะ หรือกันได้กี่ % คะ