จะถามว่ารุ่นสไตล์ลิชน้ำเงินมารีน กับรุ่นสไตล์ลิชserene มันคือรุ่นเดียวกันถูกไหมครับ
กระเบื้องนิวสไตล์ น้ำเงินมารีน น้ำเงินซีรีน
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
จะถามว่ารุ่นสไตล์ลิชน้ำเงินมารีน กับรุ่นสไตล์ลิชserene มันคือรุ่นเดียวกันถูกไหมครับ
4 เดือน
1 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
กระเบื้องหลังคา นิวสไตล์ น้ำเงิน มารีน และน้ำเงิน ซีรีน คนละรุ่นนะคะ
image.png 39.7 KB
OSH CREW Team8 4 เดือน