สวัสดีครับ คอนกรีตเทพื้นหน้าบ้านทั่วไป พื้นที่ ก 1.2 ม. x ยาว 5.5 ม. x สูง 0.2 ม. จะใช้ปูนประมาณกี่คิวครับ
คอนกรีตเทพื้นหน้าบ้าน
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
คอนกรีตเทพื้นหน้าบ้านทั่วไป พื้นที่ ก 1.2 ม. x ยาว 5.5 ม. x สูง 0.2 ม. จะใช้ปูนประมาณกี่คิวครับ
4 เดือน
1 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
การใช้งานประมาณ 1.32 คิว

การสั่งสินค้า
รถปูนใส่ได้ขั้นต่ำ 1 คิว
แนะนำว่าควรสั่งให้ครบคิว
ถ้าเป็นจำนวนต่ำกว่า 4 คิว มักจะไม่ส่งฟรี จะมีค่ารถเพิ่มขึ้นมา
image.png 74 KB
OSH CREW Team8 4 เดือน