ทำผนังจากโฟม
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
โฟม EPS ทำผนังห้องได้ไหม ต้องใช้ความหนาประมาณเท่าไร