แผ่น คนอฟ SAFEBOARD กันรังสีเอ็กซ์
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
แผ่น คนอฟ SAFEBOARD แผ่นยิปซั่ม กันรังสีเอ็กซ์ สามารถตรวจผ่านมาตรฐานของ กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ไหมครับ