ฝ้าซ่อนโครง
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
อยากได้ฝ้าที่มีคุณสมบัติเก็บเสียง และซ่อนโครง มีรุ่นไหนแนะนำบ้างคะ