สอบถามเมทัลชีทครับ ต้องการอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ความหนา 0.3 เสปคสารเคลือบควรเป็นอย่างไรครับ
USE
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
สอบถามเมทัลชีทครับ ต้องการอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ความหนา 0.3 เสปคสารเคลือบควรเป็นอย่างไรครับ
4 เดือน